Home

Siberië


Geef me je jas

van bont van teddyberen.

Leg je arm om me heen

en al je winterkleren.

Zoen me

tot ik warm word.

Zoen me

tot ik spin.

Trek je eigen huid dan uit,

stop mij eronder in.

Sus me met je hartslag:

wij ons wij ons wij ons.

Maak van dit veel te grote bed

een heel klein fort van dons.


Bart Moeyaert

uit 'Verzamel de liefde'

‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit. Op de werkvloer, in hulp- en dienstverlening, in het onderwijs, in de wijk…


‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.


Transculturele hulpverlening

Beschermjassen biedt hulpverleners of leerkrachten kennis, inzicht en vaardigheden waarmee ze hun reguliere aanbod, werkwijze en interventies beter kunnen laten aansluiten bij cliënten met een migratieachtergrond.


Beschermjassen op school

Tijdens een vorming beschermjassen op school leer je hoe je kinderen weer veilig kan omhullen zodat ze zich opnieuw wat krachtiger en veiliger kunnen voelen door ook op zoek te gaan naar wie jijzelf bent.


Beschermjassen op maat

Soms is een training beschermjassen niet voldoende. Soms vraagt een veranderingsproces in een organisatie of in een team een andere aanpak. Kijk wat er mogelijk is voor jouw organisatie.

In je blootje voor

de klas.

Ken je zelf. Leef je in. Voel je verbonden

De leerlingen in je klas verschillen van elkaar, ieder jaar opnieuw. En telkens geeft dit zowel bij de leerlingen, de ouders maar zeker ook bij de leerkrachten een bepaald gevoel van spanning. Wie heb ik in mijn klasgroep zitten? Hoe kan ik van die ik-jes een hechte klasgroep maken? Hoe kan ik rekening houden met de eigenheid van de leerlingen maar toch ook een wij-gevoel creëren? 

Dit boek is voor alle leerkrachten die op zoek zijn naar het bindmiddel in hun recept tot een positief klasklimaat. Het zijn kleine aanpassingen in het kijken, samen doen en luisteren naar elkaar die net dat tikkeltje verschil kunnen maken. Het geeft inzichten in hoe verbinding te maken met alle leerlingen van je klasgroep zodat elke leerling zich goed kan voelen in de klas.

Wortels voor de toekomstWorstelingen met wortelingen, het verankeren of her-ankeren is een proces van soms een lange adem. Vluchtelingen hierin begeleiden en erkenning geven voor deze gevoelens is essentieel voor de integratie in een nieuwe samenleving.


De worsteling zich te nestelen in nieuwe grond, gaat vaak gepaard met hoofdpijn, slapeloosheid, angsten,... Dit zijn allemaal gevoelens en gedragingen die normaal zijn in deze abnormale situatie waarin een vluchteling zich bevindt.


Daarom ontwikkelde ik groepssessies ‘Wortels voor de toekomst’.

unsplash